نویسنده = شانازی، کاروان
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه تعاونی‌های تولید روستایی در ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی جوامع محلی شهرستان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

حشمت اله سعدی؛ کاروان شانازی؛ reza movahedi