نویسنده = کیومرث زرافشانی
تعداد مقالات: 3
1. کارکردها و چالش‌های کشاورزی قراردادی در استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 258-273

10.22059/jrur.2021.299968.1482

مژگان درکه؛ کیومرث زرافشانی؛ لیدا شرفی


3. شناسایی چالش‌های بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-64

10.22059/jrur.2015.54231

رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی