نویسنده = ابوالقاسم شریف زاده
ارزیابی مؤلفه‌ها و ‌شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی کشاورزان در برابر مخاطرات اقلیمی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 200-217

10.22059/jrur.2023.92915

عبدالحلیم کُر؛ حمید بلالی؛ رضا موحدی؛ محمد شریف شریف زاده


آسیب‌شناسی توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی روستایی در استان گلستان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-24

10.22059/jrur.2014.51444

ابوالقاسم شریف زاده؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ مهنوش شریفی