نویسنده = مهدی حسام
تحلیل شبکه روابط سکونتگاه‌های روستایی دهستان جیرده، بخش مرکزی شهرستان شفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jrur.2023.355177.1822

سیده راضیه سیده راضیه میرنیکان؛ مهدی حسام؛ مجید یاسوری