نویسنده = بهروز قرنی آرانی
تحلیل اثرات کم‌آبی هورالعظیم بر جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان

دوره 8، شماره 3، آبان 1396، صفحه 422-437

10.22059/jrur.2017.63472

بهروز قرنی آرانی؛ جواهر شریفی‌یار؛ سید رامین غفاری