نویسنده = حسن دارابی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی خدمات منظر در عرصه پیراشهری صالح آباد شرقی، جنوب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

حسن دارابی؛ مرتضی موسی لو؛ امیرهوشنگ احسانی


2. تحلیلی بر سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 22-35

معصومه امانی؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ حسن افراخته؛ حسن دارابی


3. تبیین انگیزه‌‌های مهاجران بین‌المللی از ارسال سرمایه‌‌های مالی با استفاده از نظریة بنیانی (مطالعه موردی: شهرستان لامرد)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 613-634

ابراهیم رستگار؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادور خانی‌؛ حسن‌علی فرجی سبکبار؛ حسن دارابی