نویسنده = بیتی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اقلیم بر سازمان فضایی مسکن روستایی بر اساس نظریه نحو فضا (نمونه موردی: روستاهای استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

حامد بیتی؛ باقر پورجواد اصل؛ مینو قره بگلو؛ حسام ناصری