کلیدواژه‌ها = روش آمیخته
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در بخش روستایی با روش آمیخته (مورد مطالعه: شهرستان ورزقان)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 146-163

میرستار صدرموسوی؛ حسین کریم زاده؛ محسن آقایاری هیر؛ عقیل خالقی


2. راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزی (مورد مطالعه استان همدان)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 64-77

لیلا زلیخایی سیار؛ کریم نادری مهدیی؛ رضا موحدی