کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
آمایش دفاعی روستاهای مرزی با نگرش پدافند غیر عامل (مورد مطالعه: روستاهای مرزی پیرانشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22059/jrur.2023.346445.1761

محمد حسن نامی