کلیدواژه‌ها = روستائیان
نوسازی و فرهنگ سیاسی روستایی (موردمطالعه: روستائیان شهرستان ماکو)

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 538-553

10.22059/jrur.2023.349763.1781

سینا علمی؛ محمدرضا غلامی شکارسرایی؛ هادی نوری


تحلیل علّی عوامل مؤثر بر رکود دامداری سنتی در جوامع محلی (مورد مطالعه: مراتع قشلاقی ندوشن یزد)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 140-155

10.22059/jrur.2021.308771.1546

علی بمان میرجلیلی؛ قدرت اله حیدری؛ ناصر باغستانی میبدی؛ شفق رستگار