کلیدواژه‌ها = SWOT
تحلیل راهبردهای پایداری مرتع از نگاه سازمانی در راستای توسعه پایدار روستایی (نمونه مطالعه: استان خراسان‌جنوبی)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 38-53

محمود فال سلیمان؛ حجت‌الله صادقی؛ محمد حاصلی؛ فاطمه امیری


راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 31-54

سیدعلی بدری؛ خلیل رحمانی؛ مجید سجاسی قیداری؛ امید حسن پور