کلیدواژه‌ها = روابط شهر و روستا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مهاجرین روستایی به مهاجرت بازگشتی (منطقه موردمطالعه: شهرستان خرم‏آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

طاهره صادقلو؛ حسین میخک؛ فرشته حافظی


2. تحلیل مکانی آمد و شدهای روزانه مرتبط با کار و تحصیل در مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهرها (مطالعه موردی: منطقه کلان‌شهری تهران)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 385-407

احمد پوراحمد؛ اسفندیار زبردست‌؛ مهدی قرخلو‌؛ سید عباس رجائی