کلیدواژه‌ها = برندسازی
اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه کشت محصولات گرمسیری در روستاهای جنوب شرق کشور با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 694-711

10.22059/jrur.2023.350196.1782

سهیلا جشاری؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ ابراهیم مرادی