کلیدواژه‌ها = روستاییان
عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی بیمة اجتماعی در روستاهای شهرستان کبودرآهنگ

دوره 3، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 189-214

10.22059/jrur.2013.30237

حمید شفیعی‏ زاده؛ غلامرضا مجردی؛ اسماعیل کرمی دهکردی