موضوعات = بهسازی روستایی
مهاجرت معکوس، علل و پیامدها(مطالعه موردی روستای مهرآباد شهرستان اردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.357730.1829

حمیرا محمدرشیدی؛ تهمینه دانیالی؛ بتول باهک


ارزیابی توان اکولوژیکی برای تعیین کاربری زراعت در شهرستان قلعه‌گنج

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 690-707

10.22059/jrur.2018.253764.1226

احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند؛ مرضیه سیرمی راد


ارزیابی فرا تحلیل مقالات طرح های هادی روستایی در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 26-41

10.22059/jrur.2018.138811.823

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ ابراهیم خلیفه؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رحمانی فضلی