نویسنده = تقی بیگی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع و راهکارهای مناسب توسعة مشاغل خانگی روستایی شهرستان اسلام‌آباد غرب

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 283-310

معصومه تقی بیگی؛ حسین آگهی؛ علی اصغر میرک زاده