نویسنده = بیات، ناصر
تعداد مقالات: 2
2. شناخت الگوی ادراکی روستای خوب بر اساس روش-شناسی کیفی مورد مطالعاتی: روستای کرفس (شهرستان رزن- استان همدان)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 749-775

سیدعلی بدری؛ ناصر بیات؛ فاطمه عزیزی؛ سکینه حسینی رودبارکی