نویسنده = آگهی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر کیفیت زندگی روستاییان شهرستان زنجان؛ یک تحلیل کیفی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 614-633

منیژه کرمی؛ حسین آگهی؛ لاله صالحی