نویسنده = خلیل کلانتری
تحلیل هزینه‌‏کرد وام‌‏های کسب‌‏وکارهای خرد در توسعه اشتغال روستایی؛ کاربست مدل رگرسیون لجستیک

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 372-389

10.22059/jrur.2022.328164.1660

حجت ورمزیاری؛ محمد آصف شایق؛ محمدعلی امیری میجان؛ خلیل کلانتری


بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی شهرک صنعتی علویجه بر روستاهای پیرامون

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 104-121

10.22059/jrur.2021.310183.1557

آرزو حاجی بابایی علویجه؛ خلیل کلانتری؛ علی اکبر براتی


بررسی چالش‌های توسعه روستایی افغانستان و راهکارهای رفع آن

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 520-535

10.22059/jrur.2021.314964.1585

محمد آصف شایق؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ علی اکبر براتی