نویسنده = امین محمدی استادکلایه
واکاوی آثار اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جوامع روستایی با استفاده از روش تحلیل مضمون

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 734-749

10.22059/jrur.2022.342833.1743

یدالله رجبلو؛ امین محمدی استادکلایه؛ ناصر بیات؛ بهاره بهمنش


تبیین تأثیر الگوهای اسکان مجدد بر توسعة ‌‌پایدار روستایی مطالعة موردی: روستاهای سیل‌زدة شرق استان گلستان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 117-136

10.22059/jrur.2015.54234

امین محمدی استادکلایه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ محمد رضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم