نویسنده = مرتضی اکبری
بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط روستایی: با رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 612-629

10.22059/jrur.2020.304926.1525

هاله عزتی‌راد؛ مرتضی اکبری؛ مرتضی موسی خانی؛ علی بدیع زاده


شناسایی معضلات کانال‌های توزیع محصولات باغی (موردمطالعه: سازمان مرکزی میوه و تره‌بار استان تهران)

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 408-423

10.22059/jrur.2019.250670.1216

مرتضی اکبری؛ محمدرضا اسدپور؛ محمد کریمیان راوندی؛ شهاب الدین حسینی کوپائی