کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی راهبردی
آمایش فضایی توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.370256.1902

راضیه نوری؛ عباس امینی


راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان

دوره 2، شماره 6، مهر 1390، صفحه 31-54

سیدعلی بدری؛ خلیل رحمانی؛ مجید سجاسی قیداری؛ امید حسن پور