کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تحلیل عاملی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان کرج، 1389)

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 327-346

10.22059/jrur.2013.35648

شیدرخ سادات حبیب زاده؛ هوشنگ ایروانی؛ خلیل کلانتری


تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 49-72

سید اسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی سلمی؛ زهرا سلطانی