کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 6
4. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة مکانیزاسیون در نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان غنی‌بیگلو، شهرستان زنجان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 481-503

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ مهدی حسام؛ مهدی چراغی؛ حدیثه آشور


5. تحلیل عاملی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان کرج، 1389)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 327-346

شیدرخ سادات حبیب زاده؛ هوشنگ ایروانی؛ خلیل کلانتری


6. تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 49-72

سید اسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی سلمی؛ زهرا سلطانی