کلیدواژه‌ها = جامعه روستایی
بررسی چالش‌های توسعه روستایی افغانستان و راهکارهای رفع آن

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 520-535

10.22059/jrur.2021.314964.1585

محمد آصف شایق؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ علی اکبر براتی


چالش‌های بیمه بافندگان فرش دستباف روستایی در شهرستان زنجان

دوره 8، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 300-317

10.22059/jrur.2017.62674

الهام احمدی فرد؛ اسماعیل کرمی‌دهکردی؛ حیدر قلی زاده