موضوعات = بازساخت روستایی
واکاوی نقش گردشگری در بازساخت نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان طرقبه شاندیز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.366442.1873

طاهره صادقلو؛ سودابه احمدی؛ حمید شایان


چالش ها و بازدارنده های بهره‌گیری از ظرفیت پیوند‌های روستایی ـ شهری برای بازساخت اقتصادی فضای روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.367293.1878

ناصر شفیعی ثابت؛ سوگند خاکسار