نویسنده = اکبریان، سعید رضا
تعداد مقالات: 3
2. سنجش کیفیت محیط روستاهای گردشگری مطالعة موردی: بخش آسارا- شهرستان کرج

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 433-457

سعید رضا اکبریان؛ رعنا شیخ بیگلو


3. نقش مدیریت محلی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی؛ (مطالعه موردی: شهرستان آران و بیدگل)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 249-276

سیدعلی بدری؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ محمدجواد قصابی