نویسنده = بریمانی، فرامرز
تعداد مقالات: 5
1. سنجش ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری روستاهای ساحلی مطالعه موردی دهستان دابوی شمالی –بخش مرکزی سرخرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی؛ فرامرز بریمانی؛ نوابه تقی زاده ارمکی


3. ردیابی و ساخت رابطه‌ای فضاهای توسعه اقتصاد نخل‌داری؛ قابلیت تجاری محصول خرما در ناحیه مَکُّران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 488-507

هادی راستی؛ حمید برقی؛ سید اسکندر صیدایی؛ فرامرز بریمانی


4. تحلیل رابطه‌ فقر و سرمایه اجتماعی؛ مطالعه موردی: سکونتگاه‌های مرزی استان سیستان‌وبلوچستان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 438-453

فرامرز بریمانی؛ هادی راستی؛ میثم دهانی؛ راضیه جهان‌تیغ