نویسنده = خلیل کلانتری
تعداد مقالات: 9
2. سنجش میزان خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 520-535

10.22059/jrur.2018.263135.1271

محمد شوکتی آمقانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی


3. رتبه‌بندی شهرستان‌های استان گیلان ازلحاظ مدیریت پایدار تعاونی‌های پرة صید و صیادی با استفاده از تکنیک TOPSIS

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 809-826

10.22059/jrur.2015.53426

شهلا چوبچیان؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ سید امین الله تقوی مطلق


4. برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان برای خدمات گردشگری کشاورزی مطالعة موردی: شهر قزوین

دوره 5، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 397-422

10.22059/jrur.2014.52477

حجت ورمزیاری؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ محمدرضا رضوانی


8. تحلیل عوامل مؤثر بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی کشاورزی (مورد: شهرستان خوی)

دوره 1، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 83-108

حجت ورمزیاری؛ خلیل کلانتری؛ حسین شعبانعلی فمی


9. بررسی پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر بهبود آن (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 143-166

هما سروش مهر؛ حامد رفیعی؛ خلیل کلانتری؛ حسین شعبانعلی فمی