نویسنده = مجید یاسوری
تحلیل شبکه روابط سکونتگاه‌های روستایی دهستان جیرده، بخش مرکزی شهرستان شفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jrur.2023.355177.1822

سیده راضیه سیده راضیه میرنیکان؛ مهدی حسام؛ مجید یاسوری


عوامل مؤثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 250-269

10.22059/jrur.2020.291906.1416

خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری


سنجش ظرفیت محیط روستاهای شهرستان ماسال برای توسعه گردشگری کشاورزی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 596-613

10.22059/jrur.2019.272118.1310

حبیب محمودی چناری؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مجید یاسوری


تحلیل موانع و راهکارهای توسعه‏ کارآفرینی زنان روستایی دهستان گوراب ‏پس فومن

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 323-342

10.22059/jrur.2015.54910

مجید یاسوری؛ محمدباسط قرشی؛ ژیلا وطنخواه