نویسنده = رضا موحدی
تعداد مقالات: 3
2. راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزی (مورد مطالعه استان همدان)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 64-77

لیلا زلیخایی سیار؛ کریم نادری مهدیی؛ رضا موحدی


3. ارزیابی عوامل اثرگذار در بهبود عملکرد شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در شهرستان سوادکوه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 577-590

حمید بلالی؛ رضا موحدی؛ جلال نظری کمرودی