کلیدواژه‌ها = اقتصاد روستایی
واکاوی و تبیین تأثیر خشکسالی بر مناطق روستایی شهرستان زنجان (مطالعه موردی: روستای حاج‌آرش)

دوره 1، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 109-130

روح‌اله رضایی؛ سیدمحمود حسینی؛ امید شریفی