کلیدواژه‌ها = مسکن روستایی
فرآیند الگویابی برای طراحی مسکن نوساز روستایی (مطالعه موردی: روستای صور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22059/jrur.2023.347620.1767

باقر پورجواد اصل؛ حامد بیتی


تحلیلی اسنادی مقالات علمی - پژوهشی مسکن روستایی ایران در دهه اخیر

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 430-445

10.22059/jrur.2018.67926

احدالله فتاحی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری