کلیدواژه‌ها = جوانان روستایی
ماندن یا ترک ‌کردن؛ چالش‌های مهاجرتی جوانان روستایی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 282-299

10.22059/jrur.2017.62677

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهایی


عوامل مؤثر بر ماندگاری جوانان روستایی مطالعة موردی: شهرستان اهر

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 505-534

10.22059/jrur.2013.36492

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهائی؛ نیر رستمی


تعارض روستاگریزی جوانان با روند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان دیزمار غربی شهرستان جلفا)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 97-117

10.22059/jrur.2012.25099

مجتبی قدیری معصوم؛ حبیبه یوسفی؛ محمد اکبرپور سراسکانرود؛ احمد خلیلی