کلیدواژه‌ها = مهاجرت
ارزیابی آثار نیروگاه شهید مفتح همدان بر روستاهای پیرامون

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 122-139

10.22059/jrur.2022.331422.1681

علی ترک؛ آئیژ عزمی؛ امید علی مرادی


ماندن یا ترک ‌کردن؛ چالش‌های مهاجرتی جوانان روستایی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 282-299

10.22059/jrur.2017.62677

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهایی


تبیین استراتژی مناسب ماندگاری جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان هشترود

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 893-910

10.22059/jrur.2015.53430

محمد اکبرپور؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدمرتضی نوربخش‌


عوامل مؤثر بر ماندگاری جوانان روستایی مطالعة موردی: شهرستان اهر

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 505-534

10.22059/jrur.2013.36492

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهائی؛ نیر رستمی


تعارض روستاگریزی جوانان با روند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان دیزمار غربی شهرستان جلفا)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 97-117

10.22059/jrur.2012.25099

مجتبی قدیری معصوم؛ حبیبه یوسفی؛ محمد اکبرپور سراسکانرود؛ احمد خلیلی


نقش مهاجرت‌های روستایی در اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز)

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 167-191

عیسی ابراهیم زاده؛ حمیدرضا وارثی؛ محمود اکبری