نویسنده = طاهره صادقلو
تعداد مقالات: 7
1. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مهاجرین روستایی به مهاجرت بازگشتی (منطقه موردمطالعه: شهرستان خرم‏آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

طاهره صادقلو؛ حسین میخک؛ فرشته حافظی


7. توسعه و اعتبارسنجی شاخص های موثر درشبکه فضایی بازاریابی محصول شیر درمناطق روستایی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 793-824

محمدرضا رضوانی؛ طاهره صادقلو؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حسنعلی فرجی سبکبار