نویسنده = ناصر شفیعی ثابت
چالش ها و بازدارنده های بهره‌گیری از ظرفیت پیوند‌های روستایی ـ شهری برای بازساخت اقتصادی فضای روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.367293.1878

ناصر شفیعی ثابت؛ سوگند خاکسار