کلیدواژه‌ها = استان کرمانشاه
تعداد مقالات: 8
1. واکاوی آسیب پذیری معیشت خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات اقلیم در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1400

10.22059/jrur.2021.325393.1644

علی اکبر براتی؛ علی اسدی؛ حسنا احمدی؛ جاسم گلابی فر


2. کارکردها و چالش‌های کشاورزی قراردادی در استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 258-273

10.22059/jrur.2021.299968.1482

مژگان درکه؛ کیومرث زرافشانی؛ لیدا شرفی


3. شناسایی و تحلیل انواع ریسک‌های مرتبط با کشت زعفران (موردمطالعه: استان کرمانشاه)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 796-813

10.22059/jrur.2019.284700.1377

فاطمه کوشکی؛ فرحناز رستمی؛ علی اصغر میرک زاده


4. تحلیل کیفی چالش‌های گردشگری روستایی در استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 568-581

10.22059/jrur.2018.243187.1174

تهمینه احسانی فر؛ مهنا شاهمرادی؛ سمیه شهبازی؛ فرحناز رستمی


5. واکاوی چالش‌های فراروی عملیاتی کردن ایده‌های کسب‌وکار از دیدگاه زنان روستایی (مورد: استان کرمانشاه)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 552-563

10.22059/jrur.2018.261886.1265

مهنا شاهمرادی؛ تهمینه احسانی فر؛ کامبخش فرحمند؛ فرحناز رستمی؛ ماریه صحرایی


7. بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در بین باغداران استان کرمانشاه بر مبنای مدل KASA

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 183-207

فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ کیومرث زرافشانی؛ فرزاد جلیلیان