کلیدواژه‌ها = سکونتگاه‌های روستایی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی شاخص سالخوردگی در مناطق روستایی ایران به کمک سیستم‌های دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 50-63

10.22059/jrur.2019.254662.1235

حسنعلی فرجی سبکبار؛ حبیب محمودی چناری؛ علی یوسفی؛ مهدی خداداد