موضوعات = مسکن روستایی
کاوش عمیق معنای خانه بومی به روش پدیدار‌شناسی (مورد مطالعه: خانه روستایی منطقه موکریان ایران)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 646-661

10.22059/jrur.2018.252609.1220

بایزید گلابی؛ قادر بایزیدی؛ ارسلان طهماسبی؛ جلیل سحابی


مدل‌یابی هنجار شکل‌یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 662-675

10.22059/jrur.2018.250421.1214

حسن فریدون زاده؛ محسن سرتیپی پور؛ بهرام صالح صدقپور؛ ناصر براتی


تحلیلی اسنادی مقالات علمی - پژوهشی مسکن روستایی ایران در دهه اخیر

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 430-445

10.22059/jrur.2018.67926

احدالله فتاحی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری