موضوعات = مسکن روستایی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تحلیلی شناسه‌های حرارتی جداره‌های خارجی ابنیه بومی روستایی اقلیم کوهپایه‌ای استان مازندران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 310-327

فلورا مختاری؛ توحید حاتمی خانقاهی؛ بهرام گسیلی


3. مدل‌یابی هنجار شکل‌یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 662-675

حسن فریدون زاده؛ محسن سرتیپی پور؛ بهرام صالح صدقپور؛ ناصر براتی


4. کاوش عمیق معنای خانه بومی به روش پدیدار‌شناسی (مورد مطالعه: خانه روستایی منطقه موکریان ایران)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 646-661

بایزید گلابی؛ قادر بایزیدی؛ ارسلان طهماسبی؛ جلیل سحابی


5. تحلیلی اسنادی مقالات علمی - پژوهشی مسکن روستایی ایران در دهه اخیر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 430-445

احدالله فتاحی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری