کلیدواژه‌ها = نواحی روستایی
تحلیل فضایی - زمانی مهاجرت‌های معکوس (از شهر به روستا) در ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 422-443

10.22059/jrur.2022.342289.1739

محمد رضا رضوانی؛ بهمن طهماسی؛ فاطمه جمشیدی


هموارسازی فضایی نرخ باروری در نواحی روستایی ایران (1395-1390)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 734-749

10.22059/jrur.2022.325115.1641

مهرانگیز رضائی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سیامک طهماسبی


تحلیل وضعیت رفاه ذهنی روستاییان در شهرستان کوهدشت

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 482-501

10.22059/jrur.2021.317430.1606

محمدرضا بخشی؛ ملیحه فلکی؛ کبری پیرداده بیرانوند


ارزیابی توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی حاشیه کلان‌شهر تهران (مورد مطالعه: روستای آهار)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 286-299

محمدرضا رضوانی؛ سیدعلی بدری؛ ذبیح‌الله ترابی؛ احمد ملکان؛ علی عسگری