موضوعات = پیوندهای روستایی - شهری
مرور نظام مند تحلیل چارچوب یکپارچه مدیریت محلی در روستاهای پیراشهری (سالهای 2010-2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92920

معصومه قربانی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی


تحلیل شبکه روابط سکونتگاه‌های روستایی دهستان جیرده، بخش مرکزی شهرستان شفت

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 484-497

10.22059/jrur.2023.355177.1822

سیده راضیه سیده راضیه میرنیکان؛ مهدی حسام؛ مجید یاسوری