دوره و شماره: دوره 3، شماره 12 - شماره پیاپی 1371108، زمستان 1391، صفحه 1-241 
1. کاستی‌های نظری برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران

صفحه 7-30

محمدجواد زاهدی؛ غلامرضا غفاری؛ عادل ابراهیمی لویه


4. سنجش و ارزیابی زیست‌پذیری روستاهای پیرامون شهری(مطالعه موردی: شهرستان ورامین)

صفحه 85-110

محمدامین خراسانی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ مجتبی رفیعیان


8. عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی بیمة اجتماعی در روستاهای شهرستان کبودرآهنگ

صفحه 189-214

حمید شفیعی‏ زاده؛ غلامرضا مجردی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


9. ارزیابی عملکرد شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و فنی و مهندسی کشاورزی استان‌های کرمانشاه و زنجان

صفحه 215-240

محمدکاظم رحیمی؛ کیومرث زرافشانی؛ مجتبی نوری؛ صادق عباسی‌زاده قنواتی؛ فرحناز رستمی