دوره و شماره: دوره 3، شماره 12 - شماره پیاپی 1371108، اسفند 1391، صفحه 1-241 
سنجش و ارزیابی زیست‌پذیری روستاهای پیرامون شهری(مطالعه موردی: شهرستان ورامین)

صفحه 85-110

10.22059/jrur.2013.30233

محمدامین خراسانی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ مجتبی رفیعیان


ارزیابی عملکرد شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و فنی و مهندسی کشاورزی استان‌های کرمانشاه و زنجان

صفحه 215-240

10.22059/jrur.2013.30238

محمدکاظم رحیمی؛ کیومرث زرافشانی؛ مجتبی نوری؛ صادق عباسی‌زاده قنواتی؛ فرحناز رستمی


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1391، صفحه 1-241
پژوهش های روستایی
آذر 1391، صفحه 1-242
پژوهش های روستایی
شهریور 1391، صفحه 1-223
پژوهش های روستایی
خرداد 1391، صفحه 1-244