دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تجربه زیسته فقرا روستاهای منتخب شرق استان سمنان برای مشارکت در فعالیت های مرتبط با طبیعت گردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

10.22059/jrur.2020.297141.1453

ذبیح الله ترابی؛ محمد رضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


2. بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شهرک صنعتی علویجه بر روستاهای پیرامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22059/jrur.2021.310183.1557

علی اکبر براتی؛ خلیل کلانتری؛ آرزو حاجی بابایی علویجه


3. واکاوی آسیب پذیری معیشت خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات اقلیم در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1400

10.22059/jrur.2021.325393.1644

علی اکبر براتی؛ علی اسدی؛ حسنا احمدی؛ جاسم گلابی فر


4. عوامل موثر در استفاده از پسماند کلش برنج در مزرعه به عنوان خوراک دام در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22059/jrur.2021.327174.1656

ژیلا وطنخواه؛ محمد رضا رضوانی؛ علیرضا دربان آستانه


5. تبیین نگرش زیست‏محیطی زنان روستایی در حوزه جنگل‏های زاگرس در استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22059/jrur.2022.328478.1663

مسلم سواری؛ فاطمه نقی بیرانوند؛ زینب اسدی


6. تبیین رفتار سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی: تحلیل جنسیت با استفاده از مدل توسعه یافته‌ی انگیزش حفاظت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22059/jrur.2022.328698.1666

آمنه سواری ممبنی؛ مسعود یزدان پناه؛ مسلم سواری


7. تحولات نظام قشربندی روستایی در ایران بعد از انقلاب ، مطالعه:روستاهای بخش بویین‌زهرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/jrur.2022.313813.1581

محمد عاملی؛ موسی عنبری


8. تحلیل هزینه‏ کرد وام ‏های کسب‏ وکار خرد در توسعه اشتغال روستایی؛ کاربست مدل رگرسیون لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/jrur.2022.328164.1660

حجت ورمزیاری؛ محمد آصف شایق؛ محمدعلی امیری میجان؛ خلیل کلانتری


9. واکاوی وضعیت و تعیین‌کننده‌های امنیت غذایی در بین خانوارهای روستایی شهرستان بهار، استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/jrur.2022.328467.1684

نسرین بیاناتی؛ یاسر محمدی؛ موسی اعظمی


10. تحلیل ظرفیت های توسعه کارآفرینی تعاونی های روستایی )مورد مطالعه: شهرستان شاهین شهر(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/jrur.2022.337792.1715

ناصر نصیری خوزانی؛ محمد رضا رضوانی؛ علی رضا دربان آستانه


11. تحلیل کیفی آسیب‌های همه گیری کووید -19 بر اقامتگاه‌های بوم‌گردی مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.328401.1662

زهرا پازوکی نژاد؛ غلامرضا خوش فر؛ بهار بیشمی


12. ارزیابی اثرات نیروگاه شهید مفتح همدان بر روستاهای پیرامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.331422.1681

علی ترک؛ آئیژ عزمی؛ امید علی مرادی


13. تحلیل مولفه های اصلی در بازگشت مهاجران شهری به خاستگاهای روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.331595.1683

علی قاسمی اردهایی؛ حمیده ثوابی


14. واکاوی علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دیدگاه متخصصین مراکز کشاورزی شهرستان دشتستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.331681.1686

فرشاد رزم آور؛ مسلم سواری


15. امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جوامع روستایی استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.333184.1693

عباس عبدشاهی؛ فرشاد رزم آور؛ مسلم سواری؛ پرویز بیات


16. ارزیابی سطوح معیشت پایدار جوامع روستایی؛ مطالعه موردی منطقه گردشگری اورامانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.333541.1695

صحرا محمدی مهر؛ سعید کریمی؛ سید مهدی حسینی


17. ارزیابی تغییرات اراضی و تأثیر آن بر بهره‌وری از زمین با استفاده از سنجش از دور و GIS؛ مطالعه موردی منطقه تاج امیر-شهرستان دلفان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22059/jrur.2022.308144.1542

حسن محمودزاده؛ حسین کریم زاده؛ مجید عزیز مرادی


18. واکاوی نگرش متخصصان در کیفیت فضایی یکپارچه در فضاهای عمومی روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22059/jrur.2022.326315.1651

نیلا پژوهنده؛ اسماعیل شیعه؛ مریم معینی فر


19. تحلیل تاثیر عوامل انسانی و محیطی بر تضاد ذی‌نفعان در حوضه آبریز زاینده‌رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22059/jrur.2022.332129.1689

لادن نادری؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ محمد بادسار؛ مهرداد مقدس


20. تفکیک سطوح پیشایندهای رفتاری بر مبنای شاخص های پایداری و خصوصیات فردی کشاورزان (منطقه مورد مطالعه: شهرستان قلعه گنج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22059/jrur.2022.329903.1670

فاطمه نرماشیری؛ مهدی قربانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذرنیوند؛ امیر علم بیگی؛ رولند ورنر شولز


21. فراتلخیص استراتژی های بقای مزارع خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22059/jrur.2022.332851.1699

معصومه شفعتی؛ محمدجواد زاهدی


22. تحلیل انطباق مطالعات برنامه‌ریزی روستایی با چالش‌های مناطق روستایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22059/jrur.2022.334728.1700

سعید نصیری زارع؛ وحید ریاحی


23. شناسایی پیشران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22059/jrur.2022.336545.1707

لیدا علیزاده دولت آبادی؛ حمید شایان؛ طاهره صادقلو؛ مریم قاسمی؛ سیدرضا حسین زاده