دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تجربه زیسته فقرا روستاهای منتخب شرق استان سمنان برای مشارکت در فعالیت های مرتبط با طبیعت گردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

10.22059/jrur.2020.297141.1453

ذبیح الله ترابی؛ محمد رضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


2. شناسایی و ارزیابی زنجیرۀ ارزش کسب وکارهای روستایی با پتانسیل برندسازی مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرای استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22059/jrur.2020.302145.1499

حسین سادین؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


3. بررسی روشهای سازگاری روستاییان با کم آبی در استان خوزستان: کاربرد تئوری بنیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22059/jrur.2020.302235.1497

طاهره زبیدی؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه


4. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری جمعیت شناور روستایی (مطالعه موردی: دهستان تبادکان در حاشیۀ کلانشهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22059/jrur.2020.303138.1508

حمید شایان؛ حمداله سجاسی قیداری؛ فهیمه جعفری


5. حس مکان و رفتار محیط زیست گرایانه: مورد مطالعه جامعه میزبان و گردشگران در تفرجگاه چشمه بلقیس شهرستان چرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.22059/jrur.2020.300346.1486

احسان بازیار؛ مصطفی احمدوند؛ کبری پیرداده بیرانوند؛ مجید صداقتی


6. مؤلفه ‏های سرمایه اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستاییان با نقش میانجی‏ دلبستگی مکانی (مورد مطالعه: شهرستان جیرفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22059/jrur.2021.309340.1551

سمیرا بهروزه؛ لطیف حاجی؛ راضیه نامدار


7. واکاوی تأثیرگونه شناسی فعالیت های کارآفرینانه زنان روستایی بر امنیت غذایی پایدار خانوارها : مورد شهرستان خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22059/jrur.2021.310351.1558

فاطمه ملکی فرد؛ رضوان قنبری موحد؛ سعید غلامرضایی؛ محمدرضا پاکروان چروده


8. شناسایی چالش های پیش روی توسعة اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی(مطالعه موردی؛ مناطق روستایی بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22059/jrur.2021.313069.1573

سیدرضا حسینی کهنوج؛ حمدا... سجاسی قیداری؛ علی اکبر عنابستانی؛ علی شهدادی


9. بررسی چالش های توسعه روستایی افغانستان و راهکارهای رفع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22059/jrur.2021.314964.1585

خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ علی اکبر براتی؛ محمد آصف شائق


10. کارکردها و چالش‌های کشاورزی قراردادی در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.22059/jrur.2021.299968.1482

لیدا شرفی؛ مژگان درکه؛ kiumars zarafshani


11. الحاق نقاط روستایی به شهر همدان و تاثیر آن بر رضایت از کیفیت خدمات دریافتی: کاربرد مدل سروکوآل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.22059/jrur.2021.308018.1540

یاسر محمدی؛ آرزو ملازادگان؛ زینب اسدپوریان


12. تبیین جامعه شناختی ارتباط بین «مشارکت اعضاء» و «موفقیت» تعاونیهای کشاورزی (مورد مطالعه :تعاونیهای کشاورزی استان لرستان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.22059/jrur.2021.315255.1595

همت رحیمی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان


14. بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شهرک صنعتی علویجه بر روستاهای پیرامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22059/jrur.2021.310183.1557

علی اکبر براتی؛ خلیل کلانتری؛ آرزو حاجی بابایی علویجه


15. تبیین عوامل موثر و چالش‌های پیشروی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22059/jrur.2021.320771.1629

جیران چام چام؛ علی اصغر میرک زاده؛ فرحناز رستمی


16. شناسایی پیشران‌های مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بر اشتغال در روستاهای شهرستان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22059/jrur.2021.321051.1631

سید مهدی حسینی؛ کریم نادری مهدیی؛ فاطمه سپهوند