دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پیامدهای اجاره داری نقدی در ماهیدشت کرمانشاه: تقابل دیدگاه های مارشالین و چئونگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

مریم قنبری؛ فرحناز رستمی؛ شهپر گراوندی


2. مفهوم‌سازی پدیدارشناسانه‌ی هسته‌ی نهادی برنامه‌ریزی فضایی کیفیت محیطی روستاهای سمغان و مله‌انبار شهرستان کازرون، یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

علی پورقیومی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ علی عسگری؛ علی گلی


3. شناسایی و تحلیل انواع ریسک های مرتبط با کشت زعفران (مطالعه موردی:استان‌کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

فاطمه کوشکی؛ فرحناز رستمی؛ علی اصغر میرک زاده


4. عوامل مؤثر بر گردشگری تجربه محور در مناطق عشایری (موردمطالعه: عشایر قشقایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ لیلا ایمانی طیبی؛ مجید فرهادی یونکی


5. مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی در استان فارس زیر سایه تنش آبی و خشکسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

مهتا بذرافکن؛ محمدتقی ایمان


6. روستا دَرِ- قدرت و دَر- قدرت؛ تحلیل تبارشناسانه از قدرت در روستا و روابط قدرت بین شهر و روستا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

ابوالفضل زارعی؛ حمید شایان؛ جعفر جوان؛ حمدا... سجاسی قیداری؛ امیدعلی خوارزمی


7. سنجش ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری روستاهای ساحلی مطالعه موردی دهستان دابوی شمالی –بخش مرکزی سرخرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی؛ فرامرز بریمانی؛ نوابه تقی زاده ارمکی


8. عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: شهرستان فومن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

خدیجه صادقی؛ علی حاجی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ مجید یاسوری


9. ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی، مورد مطالعه: استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

سیدعلی بدری؛ محمد رضا رضوانی؛ ناهید اکبری سامانی


10. انتخاب الگوی سکونتی بهینه متمرکز بر ویژگی های گرمایش ایستای خورشیدی با کاربرد تحلیل سلسله مراتبی AHP در روستای کنگ مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

مریم موسوی؛ رضا میرزایی


11. تبیین اثرات مؤلفه های پیش برنده توسعه کارآفرینی در مقاصد گردشگری روستایی (مورد: بخش سامن شهرستان ملایر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

حوریه مرادی؛ عباس روزبهانی؛ حامد عباسی


12. ارزیابی خدمات منظر در عرصه پیراشهری صالح آباد شرقی، جنوب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

حسن دارابی؛ مرتضی موسی لو؛ امیرهوشنگ احسانی


13. سیر تحول معماری روستاهای دوره سیلکI-II در شمال مرکزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

ذبیح الله فتحی؛ احمد علی یاری


14. ارزیابی توانمندی محیطی به منظور تعیین اراضی مستعد کشاورزی و مرتعداری در شهرستان نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

سید هدایت اله نوری؛ معصومه ملانوروزی


15. تحلیل رقابت پذیری در تعاونی های کشاورزی: نقش یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی(مورد مطالعه: تعاونی های کشاورزی استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

نازنین ورامینی؛ احمد رضوانفر؛ سید حمید موحد محمدی؛ سید احمدرضا پیش بین


16. شناسایی راهکارهای افزایش مشارکت جامعه روستایی در «طرح توسعه منطقه‌ای سلسله» به عنوان الگویی بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

محمد حاصلی؛ مجتبی پالوج


17. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مهاجرین روستایی به مهاجرت بازگشتی (منطقه موردمطالعه: شهرستان خرم‏آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

طاهره صادقلو؛ حسین میخک؛ فرشته حافظی


18. ارزیابی کیفیت محیط سکونتی در روستاهای پیرامون شهری مورد مطالعه: شهرستان شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

فرخنده سپهوند؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا رضوانی


19. تجربه زیسته فقرا روستاهای منتخب شرق استان سمنان برای مشارکت در فعالیت های مرتبط با طبیعت گردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

ذبیح الله ترابی؛ محمد رضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


20. بررسی وضعیت مولفه‌های کشاورزی چندکارکردی در شهرستان دهلران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

محبوبه خیراللهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ فرحناز رستمی قبادی


21. تبیین استلزامات ارتقاء نظام سیاستگذاری توسعه روستایی و عشایری ایران مبتنی بر سبک مدیریت جهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

حجت ورمزیاری؛ محسن بابایی؛ خلیل کلانتری