دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل ظرفیت های توسعه کارآفرینی تعاونی های روستایی )مورد مطالعه: شهرستان شاهین شهر(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/jrur.2022.337792.1715

ناصر نصیری خوزانی؛ محمد رضا رضوانی؛ علی رضا دربان آستانه


عوامل مؤثر بر تمایل خانوارهای روستایی شهرستان باغملک برای حفاظت از آب در بخش خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22059/jrur.2023.351630.1798

مسلم سواری؛ آمنه سواری ممبنی؛ حامد ایزدی


تبیین اثرات مناطق آزاد تجاری - صنعتی بر توسعه پایدار روستایی ( مورد مطالعه: جزیره قشم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92918

مهرداد فرشیدی؛ محمد رضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


مرور نظام مند تحلیل چارچوب یکپارچه مدیریت محلی در روستاهای پیراشهری (سالهای 2010-2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92920

معصومه قربانی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی


بررسی اثرات کیفیت محیطی بر رضایت‌مندی و وفاداری در گردشگری روستایی مورد: شهرستان ایذه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22059/jrur.2023.93508

سعید رضا اکبریان؛ رعنا شیخ بیگلو؛ حمیده حاتمی


مرور نظام مند پژوهش های توسعه گردشگری هوشمند در نواحی روستایی (سالهای 2000 تا 2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22059/jrur.2023.93510

محمد رضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مجتبی قدیری معصوم؛ حسین زینتی فخرآباد


الگوی فضایی میزان تاب آوری کالبدی سکونتگاه های روستایی شهرستان املش در برابر زمین لغزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22059/jrur.2023.364059.1866

خلیل مهرزاد؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین


تحلیل و سنجش موانع موثر بر تحقق پایداری گردشگری روستایی(مطالعه موردی: دهستان اورامان شهرستان سروآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.327697.1820

سعدی محمدی؛ فرزاد ویسی؛ بیان عبدالهی


مهاجرت معکوس، علل و پیامدها(مطالعه موردی روستای مهرآباد شهرستان اردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.357730.1829

حمیرا محمدرشیدی؛ تهمینه دانیالی؛ بتول باهک


شناسایی مولفه‌های کالبدی-فضایی بافت روستاهای با ارزش بومی مبتنی بر توسعه گردشگری نمونه موردی: روستاهای کوهپایه‌ای غرب استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.361629.1855

جمال الدین مهدی نژاد؛ علی شرقی؛ فائزه اسدپور


شناسایی و تحلیل ذی‌ربطان در امنیت‌زیستی مزارع آبزی‌پروری در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.361882.1856

امیرحسین علی بیگی


سنجش آثار کیفیت خدمات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بر رضایتمندی صاحبان مشاغل خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.362741.1858

مهرناز توحیدی مقدم؛ سیده فاطمه امامی؛ مجید یاسوری


مطالعات خانه‌های دوم در ایران: مروری سیستماتیک بر وضعیت ساختاری و محتوایی مقاله‌های علمی- پژوهشی و ارائه مسیرهای پژوهشی آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.363197.1860

مریم قربان پور؛ رضا خیرالدین؛ سید عبدالهادی دانشپور


Farmers’ Perception and Profitability of Pasture Establishment: Evidence from Ashanti Region, Ghana

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.364135.1867

Fred Nimoh؛ Foster Ayim؛ Mervlyn Lois Kukuaa Turkson؛ Enoch Kwame Tham-Agyekum؛ Kwaku Amoako Appiah


نگرش جوامع محلی نسبت به اثربخشی اجتماعی- اقتصادی اقدامات احیائی و مشارکت در احیای دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.365099.1870

یونس علائی؛ مرتضی مفیدی چلان؛ اسماعیل شیدای کرکج


ارائه مدلی برای شبیه سازی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی (مورد مطالعه: مجموعه روستاهای ده بالا شهرستان تفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.365392.1871

حسین رحیمی کلور؛ سیدعلی نقوی


آینده‌پژوهی مقصدهای گردشگری روستایی، عنصر کلیدی در توسعه پایدار گردشگری استان یزد (مورد مطالعه: روستایی سریزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1402

10.22059/jrur.2024.360580.1843

حمید ضرغام بروجنی؛ محمدرضا اسدی زارچ


تحلیل نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی شهرستان صومعه‌سرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.367215.1882

محمد صادق زارع؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمدباسط قریشی


واکاوی نقش گردشگری در بازساخت نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان طرقبه شاندیز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.366442.1873

طاهره صادقلو؛ سودابه احمدی؛ حمید شایان


آمایش فضایی توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.370256.1902

راضیه نوری؛ عباس امینی


تعیین‌کننده‌های اقتصادی و اجتماعی ناامنی غذایی کشاورزان در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان خیر شهرستان استهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.364623.1869

فاطمه اردالی؛ محمدحسن طرازکار


نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازهای اجتماعات محلی با رویکرد ارزیابی مشارکتی روستایی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان ملکشاهی، استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.344068.1849

حسین حیدری؛ احمد شکیبا؛ جواد مداحی؛ سعید کبیری؛ اسماعیل جهانی دولت آباد


عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی گردشگران از غذای محلی در مناطق روستایی شهرستان شوشتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.362302.1857

زینب همتیان؛ مسلم سواری؛ مسعود یزدان پناه


نوین پارادایم توسعۀ درون‌زای روستایی: یک تحلیل موضوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.367453.1880

علی مختاری کرچگانی؛ مرتضی توکلی؛ مهدی پورطاهری


?Cocoa Extension Public-Private Partnership in Ghana: A New Path for Rural Development

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.366727.1875

Frank Kofi Osei؛ Collins Osei؛ Kwadwo Amankwah؛ Enoch Kwame Tham-Agyekum


تحلیل کیفی طرح هادی روستای مقیسه بر مبنای رویکردهای برنامه ریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.366757.1876

مطهره مقیسه


چالش ها و بازدارنده های بهره‌گیری از ظرفیت پیوند‌های روستایی ـ شهری برای بازساخت اقتصادی فضای روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.367293.1878

ناصر شفیعی ثابت؛ سوگند خاکسار


دانش بومی و توسعه روستایی: ریشه ها وچالش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.367417.1879

علی شکوری


سنجش پایداری نظام های بهره برداری در روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.368800.1889

نسیم حسین زاده سورشجانی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی


صدای کودکان در برنامه‌ریزی و توسعه روستایی: بررسی توانایی‌ها و ظرفیت‌های کودکان برای مشارکت فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.368934.1890

مهنا شاهمرادی؛ تهمینه احسانی فر


واکاوی تغییرات کاربری اراضی در سکونتگاه‌های روستایی کلان‌شهر تهران مورد مطالعه: شهرستان شهریار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.368942.1892

سمیه عزیزی؛ فرهاد عزیزپور؛ وحید ریاحی


آینده پژوهی پیامدهای انتقال آب چاه‌های عمیق تایباد به سنگ معدن سنگان خواف بر نواحی روستایی شهرستان تایباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.369453.1896

زکیه آفتابی؛ مراد کاویانی راد؛ فاطمه نعمتی


تجربیات تاب‌آوری: استراتژی‌های معکوس خانوارهای روستایی در مقابله با بحران‌های زیستی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.369767.1897

معصومه خالدی؛ رضا خسروبیگی؛ علیرضا حمیدیان


راهکارهای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان لرستان با رویکرد آینده نگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.371214.1909

شهرام پیرزادی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ فاطمه سپهوند


شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان شهرستان باغملک نسبت به پذیرش سیستم‌های آبیاری تحت فشار: کاربرد مدل پذیرش فناوری دیویس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22059/jrur.2024.367936.1885

آمنه سواری ممبنی؛ ابوالمحمد بندری؛ مسلم سواری


تحلیل مکانی ردپای اکولوژیک تولید در بخش کشاورزی (مطالعه موردی : سکونتگاه های روستایی شهرستان بیرجند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22059/jrur.2024.369275.1894

محمد حجی پور؛ میثم بهرامی نژاد؛ محمود فال سلیمان


بررسی و تحلیل پیش‌بینی رفتار حفاظت از برق خانگی با استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه‌ریزی شده (مورد مطالعه: خانوارهای روستایی استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22059/jrur.2024.369125.1893

بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه؛ آمنه سواری ممبنی