دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی و تحلیل انواع ریسک های مرتبط با کشت زعفران (مطالعه موردی:استان‌کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

فاطمه کوشکی؛ فرحناز رستمی؛ علی اصغر میرک زاده


2. عوامل مؤثر بر گردشگری تجربه محور در مناطق عشایری (موردمطالعه: عشایر قشقایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ لیلا ایمانی طیبی؛ مجید فرهادی یونکی


3. مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی در استان فارس زیر سایه تنش آبی و خشکسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

مهتا بذرافکن؛ محمدتقی ایمان


4. روستا دَرِ- قدرت و دَر- قدرت؛ تحلیل تبارشناسانه از قدرت در روستا و روابط قدرت بین شهر و روستا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

ابوالفضل زارعی؛ حمید شایان؛ جعفر جوان؛ حمدا... سجاسی قیداری؛ امیدعلی خوارزمی


5. ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی، مورد مطالعه: استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

سیدعلی بدری؛ محمد رضا رضوانی؛ ناهید اکبری سامانی


6. ارزیابی خدمات منظر در عرصه پیراشهری صالح آباد شرقی، جنوب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

حسن دارابی؛ مرتضی موسی لو؛ امیرهوشنگ احسانی


7. ارزیابی کیفیت محیط سکونتی در روستاهای پیرامون شهری مورد مطالعه: شهرستان شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

فرخنده سپهوند؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا رضوانی


8. تجربه زیسته فقرا روستاهای منتخب شرق استان سمنان برای مشارکت در فعالیت های مرتبط با طبیعت گردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

ذبیح الله ترابی؛ محمد رضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


9. بررسی وضعیت مولفه‌های کشاورزی چندکارکردی در شهرستان دهلران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

محبوبه خیراللهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ فرحناز رستمی قبادی


11. پیش‌بینی معیشت پایدار خانوارهای روستایی بر مبنای شاخص توانمندسازی زنان در بخش کشاورزی استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

نسرین جلیلیان؛ یاسر محمدی


12. واکاوی شاخص‌ها و الگوهای ذهنی غالب متخصصان در ادراک بصری مردم از سیمای محیط روستایی با استفاده از روش دلفی و تحلیل عامل Q

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

جمال الدین مهدی نژاد؛ علی شرقی؛ فائزه اسدپور


13. بررسی تمایل روستاییان به استفاده از سوخت‌های زیستی و عوامل موثر بر آن در شهرستان طارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

زهرا عزیزی؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه


15. طراحی مدل برنامه‌ریزی ریاضی جهت بهینه‌سازی شاخص‌ فقر FGT در مناطق روستایی شهرستان بهبهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

فاطمه سایبان؛ عباس عبدشاهی؛ مصطفی مردانی


16. ارزیابی ساختار شبکه اعتماد اجتماعی مبتنی بر تحلیل شبکه‌ای: مطالعه بهره‌برداران محلی مراتع -استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

ایمان اسلامی


17. واکاوی محدودیت‌های نهادی در مدیریت منابع آب زیرزمینی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از روش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

فاطمه رحیمی؛ مسعود یزدان پناه؛ سعید غلامرضایی؛ مصطفی احمدوند


18. شناسایی موانع توسعه کشت گیاهان دارویی در نواحی روستایی شهرستان نهاوند با رویکرد تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

حمید بلالی؛ فاطمه سپهوند؛ کریم نادری مهدیی


19. واکاوی اثرهای اقتصادی خشکیدگی درختان بلوط بر روستائیان شهرستان ملکشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

سهیلا قربانی؛ همایون مرادنژادی؛ مهدی حیدری


20. بومی سازی نشانگرهای منظر پایدار در زیست بوم روستایی ایران با تاکید بر منظر ذهنی- ارزیابانه ذی اثران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

لیلا کوکبی؛ غلامرضا اکرمی


21. تحلیل رفتارهای محیط زیستی روستائیان براساس نظریه انگیزه حفاظت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

زهرا پازوکی نژاد؛ صادق صالحی


22. شناسایی عوامل اثربخش بر توسعه گردشگری خلاق در مناطق روستایی شهرستان بروجن و اثر آن بر پایداری رفتار از دیدگاه گردشگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

صدیقه کیانی سلمی؛ نجمه صادقیان بروجنی؛ یونس غلامی بیمرغ


23. شناسایی انگاره‌های ذهنی بهره برداران استان خراسان جنوبی در زمینه مدیریت پایدار منابع چاه آب کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

آزاده بخشی؛ بهمن خسروی پور؛ منصور غنیان


24. شناسایی و ارزیابی زنجیرۀ ارزش کسب وکارهای روستایی با پتانسیل برندسازی مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرای استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

حسین سادین؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


25. بررسی روشهای سازگاری روستاییان با کم آبی در استان خوزستان: کاربرد تئوری بنیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

طاهره زبیدی؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه


26. تأثیر اقلیم بر سازمان فضایی مسکن روستایی بر اساس نظریه نحو فضا (نمونه موردی: روستاهای استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

حامد بیتی؛ باقر پورجواد اصل؛ مینو قره بگلو؛ حسام ناصری


27. واکاوی جایگاه پیوندهای روستایی ـ شهری در توانمندسازی بهره‌برداران کشاورزی در راستای امنیت غذایی پایدار (موردمطالعه: سکونتگاه‌های روستایی جنوب شرق استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

نگین سادات میرواحدی؛ ناصر شفیعی ثابت؛ بیژن رحمانی


28. سنجش و ارزیابی ابعاد موثر بر ارتقاء تاب‏ آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی(منطقه موردمطالعه: شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

رویا وزیریان؛ علی اکبر کریمیان؛ مهدی قربانی؛ علیرضا افشانی؛ محمد تقی دستورانی


29. بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط روستایی: با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

هاله عزتی‌راد؛ مرتضی اکبری؛ مرتضی موسی خانی؛ علی بدیع زاده


30. تحلیل مؤلفه های اجتماعی اثرگذار بر تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر سیلاب(مطالعه موردی:روستاهای شرق استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

الهام حسین نیا؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان


31. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری جمعیت شناور روستایی (مطالعه موردی: دهستان تبادکان در حاشیۀ کلانشهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

حمید شایان؛ حمداله سجاسی قیداری؛ فهیمه جعفری