دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آسیب شناسی تعاونی‌های آب بران (مورد مطالعه: دشت میان دربند شهرستان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1397

محبوبه خیراللهی؛ امیر حسین علی بیگی؛ سمیه دشتستان


2. تحلیل کیفی چالش‌های گردشگری روستایی استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1397

تهمینه احسانی فر؛ مهنا شاهمرادی؛ سمیه شهبازی؛ فرحناز رستمی؛ امیرحسین علی بیگی


3. برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

احمد رومیانی؛ حمید شایان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ محمد رضا رضوانی


4. سنجش مطلوبیت کیفیت محیطی در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

رضا نعمتی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


5. پیامدهای اجاره داری نقدی در ماهیدشت کرمانشاه: تقابل دیدگاه های مارشالین و چئونگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

مریم قنبری؛ فرحناز رستمی؛ شهپر گراوندی


6. شناسایی عوامل پیش ‏برنده و بازدارنده پذیرش طرح یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی (مورد مطالعه: گندم‏ کاران شهرستان شوش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

محمد شوکتی آمقانی؛ مسلم سواری؛ نسیم امیری؛ شاپور ظریفیان


7. مفهوم‌سازی پدیدارشناسانه‌ی هسته‌ی نهادی برنامه‌ریزی فضایی کیفیت محیطی روستاهای سمغان و مله‌انبار شهرستان کازرون، یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

علی پورقیومی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ علی عسگری؛ علی گلی


8. سنجش ظرفیت محیط روستاهای شهرستان ماسال برای توسعه گردشگری کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

حبیب محمودی چناری؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مجید یاسوری


10. سنجش و تحلیل تغییر در منابع آب کشاورزی و رابطه آن با شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان نیزار، بخش سلفچگان، شهرستان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398

عباس امینی؛ حسین طالبی؛ سید هدایت الله نوری


11. تأثیر بازاریابی توریسم (آمیخته محل و مردم) بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398

علی اکبر حیدری؛ سید علیقلی روشن؛ نادر نادری


12. تبیین نشانگرهای منظر پایدار روستایی در ایران مبتنی بر آرای متخصصان و حرفه مندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

لیلا کوکبی؛ سیدعلی بدری


13. تحلیل فرآیند تولید شیر ارگانیک در نواحی روستایی - عشایری استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

مهناز محمدزاده؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ناصر مطیعی؛ محمدرضا سنجابی


14. واکاوی ساز و کار تولید و نشر اطلاعات سامانه هشدار زودهنگام خشکسالی در شهرستان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

لیدا شرفی؛ کیومرث زرافشانی؛ مرضیه کشاورز؛ حسین آزادی؛ استون ون پاسل


15. تأثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر کیفیت زندگی روستاییان شهرستان زنجان؛ یک تحلیل کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

لاله صالحی؛ حسین آگهی؛ منیژه کرمی


16. تأثیر جهت‎گیری‎های ارزشی ـ فرهنگی و نگرانی محیط‎زیستی در زمینه‏ی حفاظت خاک بر رفتار حفاظت خاک کشاورزان (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان میاندوآب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

حمید کریمی؛ ناصر ولی زاده؛ راضیه نامدار؛ لطیف حاجی


17. شناسایی و تحلیل انواع ریسک های مرتبط با کشت زعفران (مطالعه موردی:استان‌کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

فاطمه کوشکی؛ فرحناز رستمی؛ علی اصغر میرک زاده


18. عوامل مؤثر بر گردشگری تجربه محور در مناطق عشایری (موردمطالعه: عشایر قشقایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ لیلا ایمانی طیبی؛ مجید فرهادی یونکی


19. بررسی سطح پایداری روستاهای نمونه گردشگری بر اساس مدل بارومتر پایداری و چرخه حیات (موردمطالعه: شهرستان بروجن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

مهدی کرمی دهکردی؛ مسعود بهرامی ده توتی


20. افت منابع آب زیرزمینی و تأثیر آن بر ساختار کالبدی نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لردگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

علی تقی پور جاوی؛ سیداسکندر صیدایی؛ فرامرز بریمانی


21. میزان انطباق استاندارهای تعریض و اصلاح معابر با نیازهای روستاییان مورد: روستاهای شهرستان پاوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

رحمت بهرامی


22. شناسایی و اولویت ‌بندی عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی با استفاده از رویکرد ترکیبی در شهرستان سراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

قاسم زارعی؛ حامد طریقت مهربانی


23. ارزیابی پایداری سیاست‌های سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

مجتبی دهقانپور؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ غلامحسین عبدالله زاده


24. تحلیلی بر سیاستهای توسعه روستایی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

فرهاد عزیزپور؛ معصومه امانی؛ اصغر طهماسبی؛ حسن افراخته؛ حسن دارابی


25. شناسایی و تحلیل الگوی فضایی سکونت‌گزینی مهاجران خارجی در فضای روستایی و شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

یاشار ذکـی؛ سید عباس احمدی؛ محمدجلال عباسی‌شوازی؛ زهرا ادیب نیا


26. مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی در استان فارس زیر سایه تنش آبی و خشکسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

مهتا بذرافکن؛ محمدتقی ایمان


27. تحلیل گفتمان سیاست‌های توسعه‌ روستایی ایران در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

مهدی هوازاده؛ رضا همتی؛ علی شکوری؛ احسان آقابابایی