نویسنده = قربانی، مهدی
تعداد مقالات: 8
2. شناخت قدرت‌های اجتماعی و ارتباط آن با شکل‌گیری رفتار همکارانه در مدیریت تعارضات منابع آب در حوزه آبخیز سد درودزن، استان فارس

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 446-461

جمیله سلیمی کوچی؛ علی سلاجقه؛ مهدی قربانی؛ آرش ملکیان؛ عبدالمطلب رضایی


6. ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذی‌نفعان محلی درراستای توانمندسازی جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستای بزیجان، شهرستان محلات، استان مرکزی)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 406-421

مهدی قربانی؛ غلام‌رضا هادربادی؛ فریبا ابراهیمی آذرخران؛ عادله خاور