دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-232 
شناسایی چالش‌های بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه

صفحه 47-64

10.22059/jrur.2015.54231

رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی