دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-232 
3. شناسایی چالش‌های بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه

صفحه 47-64

رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


7. تبیین تأثیر الگوهای اسکان مجدد بر توسعة ‌‌پایدار روستایی مطالعة موردی: روستاهای سیل‌زدة شرق استان گلستان

صفحه 117-136

امین محمدی استادکلایه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ محمد رضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم