موضوعات = مدیریت روستایی
Farmers’ Perception and Profitability of Pasture Establishment: Evidence from Ashanti Region, Ghana

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.364135.1867

Fred Nimoh؛ Foster Ayim؛ Mervlyn Lois Kukuaa Turkson؛ Enoch Kwame Tham-Agyekum؛ Kwaku Amoako Appiah


صدای کودکان در برنامه‌ریزی و توسعه روستایی: بررسی توانایی‌ها و ظرفیت‌های کودکان برای مشارکت فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.368934.1890

مهنا شاهمرادی؛ تهمینه احسانی فر


مفهوم‌سازی پدیدارشناسانه هسته نهادی برنامه‌ریزی فضایی راهبردی کیفیت محیطی روستاهای شهرستان کازرون

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 234-249

10.22059/jrur.2019.268783.1301

علی پورقیومی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ علی عسگری؛ علی گلی


آسیب‌شناسی تعاونی‌های آب بران (موردمطالعه: دشت میان دربند شهرستان کرمانشاه)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 650-665

10.22059/jrur.2018.209486.920

امیر حسین علی بیگی؛ سمیه دشتستان؛ محبوبه خیراللهی


راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزی (مورد مطالعه استان همدان)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 64-77

10.22059/jrur.2018.258270.1258

لیلا زلیخایی سیار؛ کریم نادری مهدیی؛ رضا موحدی


گفتمان‌های مد‌اخله‌ای توسعه د‌ر اجتماعات محلی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 168-181

10.22059/jrur.2017.241541.1164

سامان یوسفوند؛ مهدی طالب


تحلیلی از تجربة ‌‌زیسته و مسائل دهیاران زن(مطالعة ‌‌موردی: استان اصفهان)

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 769-786

10.22059/jrur.2015.57109

لیلا عرب سرخی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ غلامرضا غفاری


بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی در مناطق روستایی

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 875-894

10.22059/jrur.2015.57364

بهرام ایمانی؛ سهیلا باختر؛ عبدالرضا خوش رفتار