دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 550-749 
تحلیل عوامل پیش برنده تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی روستاهای شهرستان ماسال

صفحه 632-649

10.22059/jrur.2022.338039.1717

نسرین فرجی درخانه؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ عیسی پوررمضان