دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 622-865 
9. تعیین الگوی بهینه اشتغال در پهنه‌های روستایی شرق گیلان

صفحه 800-815

10.22059/jrur.2022.329316.1668

محمدعلی رحیمی پورشیخانی نژاد؛ حبیب محمودی چناری؛ فاطمه مومنی طارم سری؛ فرزانه نصیری جان آقا؛ سیده فاطمه امامی