کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تحلیل نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی شهرستان صومعه‌سرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.367215.1882

محمد صادق زارع؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمدباسط قریشی


ناپایداری منابع آب کشاورزی و توسعه روستایی در دشت رفسنجان

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 484-503

10.22059/jrur.2022.342013.1736

سعید صالحیان؛ مصطفی کدخدایی؛ رحمت اله منشی زاده؛ محمد تقی رضویان


شناسایی پیشران‌ها و سناریوهای مؤثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 314-331

10.22059/jrur.2022.336545.1707

لیدا علیزاده دولت آبادی؛ حمید شایان؛ طاهره صادقلو؛ مریم قاسمی؛ سیدرضا حسین زاده


بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی شهرک صنعتی علویجه بر روستاهای پیرامون

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 104-121

10.22059/jrur.2021.310183.1557

آرزو حاجی بابایی علویجه؛ خلیل کلانتری؛ علی اکبر براتی


بررسی چالش‌های توسعه روستایی افغانستان و راهکارهای رفع آن

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 520-535

10.22059/jrur.2021.314964.1585

محمد آصف شایق؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ علی اکبر براتی


ارزیابی کیفیت محیط سکونتی در روستاهای پیراشهری (مورد مطالعه: شهرستان شیراز)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 110-125

10.22059/jrur.2020.298184.1471

فرخنده سپهوند؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا رضوانی


عوامل مؤثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 250-269

10.22059/jrur.2020.291906.1416

خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری


تحلیل گفتمان سیاست‌های توسعه‌ روستایی ایران در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 6-21

10.22059/jrur.2019.291602.1414

مهدی هوازاده؛ رضا همتی؛ علی شکوری؛ احسان آقابابایی


واکاوی رفتار با خشکسالی و عوامل مؤثر بر آن در عشایر منطقه دریلا، شهرستان گچساران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 88-101

10.22059/jrur.2018.222766.1028

خداعفو راشدنسب؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف زاده