کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جوامع روستایی استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.333184.1693

عباس عبدشاهی؛ فرشاد رزم آور؛ مسلم سواری؛ پرویز بیات


بررسی تاثیر استقرار شهرک صنعتی بر توسعه روستاها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jrur.2023.348030.1770

ناهید ابری اوغانی؛ سید احمد فیروزآبادی؛ مجید رادفر


ناپایداری منابع آب کشاورزی و توسعه روستایی در دشت رفسنجان

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 484-503

10.22059/jrur.2022.342013.1736

سعید صالحیان؛ مصطفی کدخدایی؛ رحمت اله منشی زاده؛ محمد تقی رضویان


شناسایی پیشران‌ها و سناریوهای مؤثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 314-331

10.22059/jrur.2022.336545.1707

لیدا علیزاده دولت آبادی؛ حمید شایان؛ طاهره صادقلو؛ مریم قاسمی؛ سیدرضا حسین زاده


بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی شهرک صنعتی علویجه بر روستاهای پیرامون

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 104-121

10.22059/jrur.2021.310183.1557

آرزو حاجی بابایی علویجه؛ خلیل کلانتری؛ علی اکبر براتی


بررسی چالش‌های توسعه روستایی افغانستان و راهکارهای رفع آن

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 520-535

10.22059/jrur.2021.314964.1585

محمد آصف شایق؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ علی اکبر براتی


ارزیابی کیفیت محیط سکونتی در روستاهای پیراشهری (مورد مطالعه: شهرستان شیراز)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 110-125

10.22059/jrur.2020.298184.1471

فرخنده سپهوند؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا رضوانی


عوامل مؤثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 250-269

10.22059/jrur.2020.291906.1416

خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری


تحلیل گفتمان سیاست‌های توسعه‌ روستایی ایران در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 6-21

10.22059/jrur.2019.291602.1414

مهدی هوازاده؛ رضا همتی؛ علی شکوری؛ احسان آقابابایی


واکاوی رفتار با خشکسالی و عوامل مؤثر بر آن در عشایر منطقه دریلا، شهرستان گچساران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 88-101

10.22059/jrur.2018.222766.1028

خداعفو راشدنسب؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف زاده